WstępAkcja społeczna „Przejrzysta gmina”, jest przygotowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, „Gazetę Wyborczą”, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy.

Certyfikat
Akcja ta jest przedsięwzięciem długofalowym, za pomocą którego wyżej wymienieni autorzy koncepcji oraz włączeni w jej realizację uczestnicy chcą się przyczyniać do promowania i nagłaśniania wysiłków lokalnych społeczności na rzecz poprawy standardów jakości życia publicznego w gminach oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy lokalne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi grupami obywatelskimi chcą udoskonalać praktykę stosowania w swoich gminach zasady przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji, w oparciu o „Model wdrażania zasad” stanowiący załącznik zaproszenia.

Akcja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to Laboratorium - realizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - będące rocznym programem edukacyjnym z udziałem 16 gmin, po jednej z każdego województwa, wybranych spośród gmin uczestniczących w Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Obywatel i Samorząd Lokalny” oraz tych, które cieszą się opinią aktywnych w swoim województwie i w których działają organizacje pozarządowe. Druga część to akcja masowa „Przejrzysta Polska” prowadzona przez „Gazetę Wyborczą”, której istotą będzie dobrowolny udział gmin z całej Polski we wdrażaniu powyższych zasad za pomocą materiałów testowanych w Laboratorium.Wiadomość pochodzi z Oficjalnego serwisu Urzędu Miasta Chojnice, z dnia 2005-02-01.
Obsługa techniczna R-net - www.rnet.pl