Strona Główna
Strona Główna
Serwis Urzędu Miejskiego
Dzisiaj jest 22.11.2017   Strona Główna


Gazeta Wyborcza Centrum Edukacji Obywatelskiej Bank Swiatowy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Fundacja Batorego Polsko Amerykanska Fundacja Wolnosci

zadania zrealizowane Przejrzysta Gmina BIP Biuro Integracji Europejskiej

1.1 Konferencje Prasowe

1.2 Karty usług

1.3 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie

1.6 Wykaz słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta

2.1. Zasady Etyki Pracownika Samorządowego

2.3 KODEKS POSTĘPOWANIA I PROCEDURY MONITORINGU

2.5 PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA KODEKSU

3.1 Stowarzyszenia

3.2 Wieloletni Program Współpracy Miasta Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi

3.4 Zajęcia z ETYKI

4.1 Strategia rozwoju Chojnic

4.2 Wniosek w sprawie ustalania terminów aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunówzagospodarowania przestrzennego i Strategii rozwoju miasta Chojnice.

4.3 Procedura aktualizacji planów finansowych

5.1 Procedury zatrudniania pracowników do Urzędu Miejskiego w Chojnicach

5.2 Ocena Pracownika

5.3 Szkolenia z zakresu etyki w życiu publicznym pracowników Urzędu.

5.4 Regulamin w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych

5.5 Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu

6.1 Publikacja "Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze" 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przejrzysta Gmina - Urząd Miasta Chojnice. Projekt i wykonanie - R-net 2003, Materiały - Urząd Miasta