Strona Główna
Strona Główna
Serwis Urzędu Miejskiego
Dzisiaj jest 22.11.2017   Strona Główna


Gazeta Wyborcza Centrum Edukacji Obywatelskiej Bank Swiatowy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Fundacja Batorego Polsko Amerykanska Fundacja Wolnosci

model wdrażania Przejrzysta Gmina BIP Biuro Integracji Europejskiej

Model wdrażaniaPowrót


Model wdrażania zasad Projekt Andrzeja Szeniawskiego

Prezentowany model ma udoskonalać praktykę stosowania w gminach zasady przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności (odpowiedzialności), fachowości i braku tolerancji dla korupcji. W modelu proponujemy kilka zasad. Wprowadzenie ich do praktyki funkcjonowania samorządów, osiągnięcie i utrzymanie odpowiednich standardów w ich realizacji spowoduje znaczące uodpornienie samorządowej administracji publicznej na chorobę zwaną korupcją. Nie oznacza to oczywiście, że niemożliwe będzie działanie korupcyjne pojedynczych, nieuczciwych urzędników, ale system będzie ograniczał skalę tego typu zachowań jak również sprzyjać będzie, w większym niż dziś stopniu, ich ujawnianiu i eliminowaniu.
Sprawa korupcji w samorządach terytorialnych absorbuje wiele uwagi. Opinia publiczna piętnuje takie zachowania, lecz w niewielkim stopniu zajmuje się prowadzeniem dyskusji na temat sposobów ograniczania występowania zjawiska. Niewielkie też wsparcie przychodzi w tej dziedzinie ze strony administracji rządowej czy ustawodawcy. Formułowany jest postulat jawności życia publicznego, który zgodnie z przepisami sprowadza się do prowadzenia przez gminy słupa ogłoszeniowego w Internecie oraz do bardzo represyjnego i kontrowersyjnego obowiązku ujawniania dochodów i stanu majątkowego przez funkcjonariuszy publicznych i ich rodzin. Rozwiązania te, choć ważne, nie zmieniają zasadniczo istniejących w administracji warunków, w których nieuczciwi urzędnicy mogli rozwinąć swój proceder. Prawdziwym wyzwaniem jest takie przekształcenie sposobu funkcjonowania administracji, aby przestrzeń dla zachowań nieetycznych była jak najmniejsza, oraz aby stopniowo wykształcić w każdej społeczności lokalnej efektywnie działający mechanizm kontroli władzy. Tworzenie takiego środowiska jest zadaniem daleko szerszym niż wspomniane na wstępie regulacje prawne, bowiem celem jest nie tylko tworzenie mechanizmu ujawniania i piętnowania zachowań nieetycznych post factum, ale przede wszystkim tworzenie warunków, w których samo działanie korupcyjne będzie trudniejsze do zrealizowania.

Trzy spośród sześciu proponowanych zasad to zasady dotyczące sposobu organizacji działania urzędu samorządowego.
Determinują one filozofię działania urzędu, ustalając wartości nadrzędne, których przestrzeganie władza uważa za ważne i które wpływają na sposób podejścia do realizacji zadań publicznych.
Są to zasady: przejrzystości, partycypacji społecznej i braku tolerancji dla korupcji.

Trzy kolejne zasady mają zastosowanie do realizowania przez administrację zadań publicznych i przestrzegane, w zasadniczy sposób, ograniczają możliwości zachowań korupcyjnych w urzędach. Są to zasady: fachowości, przewidywalności i rozliczalności.


Wersja do druku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przejrzysta Gmina - Urząd Miasta Chojnice. Projekt i wykonanie - R-net 2003, Materiały - Urząd Miasta