Strona Główna
Strona Główna
Serwis Urzędu Miejskiego
Dzisiaj jest 22.11.2017   Strona Główna


Gazeta Wyborcza Centrum Edukacji Obywatelskiej Bank Swiatowy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Fundacja Batorego Polsko Amerykanska Fundacja Wolnosci

proces realizacji Przejrzysta Gmina BIP Biuro Integracji Europejskiej

Proces realizacjiPowrót


1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

1.Pozytywna opinia Rady Miejskiej o przystąpieniu do programu
2.Wyznaczenie koordynatora (ów) projektu
3. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych zadań
4. Wskazanie osób z lokalnej społeczności współpracujących przy zadaniach
5. Sporządzenie „mapy lokalnych partnerów” ważnych dla wykonania zadań
6. Cykliczne spotkania z mentorem
7. Konsultacje na sesjach laboratorium
8.Ustalenie zasad monitorowania zadań i trybu przygotowania towarzyszących im dokumentów

2. PRZYGOTOWANIE

1. Przekazanie odpowiednim osobom tekstu modelu oraz listy zadań
2. Sporządzenie krótkiego opisu: co jest, czego nie ma, co jest w trakcie wdrażania – w świetle standardów
3. Zgromadzenie i dostarczenie materiałów pomocniczych
4. Sporządzenie ramowego planu zadaniowego (co, w jakiej skali, kiedy ,w jakiej kolejności, jest możliwe)
6. Szczegółowy plan realizacji zadań w ramach modelu

3. ZASADY NADRZĘDNE
(obowiązują w zasadzie przy każdym zadaniu, choć w różnym zakresie):

A. MECHANIZM STAŁEGO DOSKONALENIA
B. DIALOG I WSPÓŁPRACA
C. PROMOCJA

Nawiązanie do:
zasad dialogu społecznego.
· informowanie obywateli - o planach administracji publicznej. Zazwyczaj jest to przepływ jednokierunkowy, jednak można go rozwinąć korzystając z badań opinii społecznej, otrzymując rodzaj sprzężenia zwrotnego,
· konsultacje - podczas których prezentuje się obywatelom i ich reprezentantom jedną lub kilka różnych opcji, a przedstawiane przez nich opinie są uwzględniane podczas podejmowania ostatecznej decyzji,
· współdecydowanie - władze współpracują ze społeczeństwem i reprezentującymi je organizacjami identyfikując jego potrzeby, a ostateczna decyzja jest podejmowana wspólnie z partnerami społecznymi,
· współrealizacja - polegająca na wspólnej identyfikacji potrzeb, a następnie wspólne realizowanie uzgodnionego programu, w formie partnerstwa
· delegowanie wykonywania zadań i wspieranie niezależnych inicjatyw społecznych - władza wycofuje się z analizowania potrzeb społecznych i definiowania rozwiązań w zamian wspierając organizacje obywatelskie np. poprzez system dotacji.

zasad europejskiego rządzenia
OTWARTOŚĆ (openness) - instytucje powinny działać w sposób bardziej otwarty, używając języka dostępnego i zrozumiałego dla szerokiej publiczności
UCZESTNICTWO (participation) - jakość działania zależy od szerokiego uczestnictwa w całym procesie – od koncepcji do realizacji
ODPOWIEDZIALNOŚĆ (accountability) - powinny być jasno określone role instytucji, muszą one wytłumaczyć i wziąć odpowiedzialność za to, co robią,
EFEKTYWNOŚĆ (effectiveness) - działania powinny być skuteczne, terminowe i podejmowane w skali odpowiedniej do problemu
SPÓJNOŚĆ (coherence) - wiele instytucji na wszystkich szczeblach odpowiada za wdrażanie tej samej polityki; wymaga to spójności i odpowiedzialności w ramach kompleksowego systemu

innych zasad
(zasad dobrego państwa Stanisława ze Skarbimierza, 7 nawyków skutecznego działania wg S.Coveya, zasad Druckera, zasad zawartych w dokumentach Rady Europy dot. samorządu terytorialnego itd.)
Wersja do druku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przejrzysta Gmina - Urząd Miasta Chojnice. Projekt i wykonanie - R-net 2003, Materiały - Urząd Miasta