Strona Główna
Strona Główna
Serwis Urzędu Miejskiego
Dzisiaj jest 22.11.2017   Strona Główna


Gazeta Wyborcza Centrum Edukacji Obywatelskiej Bank Swiatowy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Fundacja Batorego Polsko Amerykanska Fundacja Wolnosci

wstęp Przejrzysta Gmina BIP Biuro Integracji Europejskiej

WstępPowrót


Akcja społeczna „Przejrzysta gmina”, jest przygotowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, „Gazetę Wyborczą”, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy.

Certyfikat
Akcja ta jest przedsięwzięciem długofalowym, za pomocą którego wyżej wymienieni autorzy koncepcji oraz włączeni w jej realizację uczestnicy chcą się przyczyniać do promowania i nagłaśniania wysiłków lokalnych społeczności na rzecz poprawy standardów jakości życia publicznego w gminach oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy lokalne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi grupami obywatelskimi chcą udoskonalać praktykę stosowania w swoich gminach zasady przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji, w oparciu o „Model wdrażania zasad” stanowiący załącznik zaproszenia.

Akcja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to Laboratorium - realizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - będące rocznym programem edukacyjnym z udziałem 16 gmin, po jednej z każdego województwa, wybranych spośród gmin uczestniczących w Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Obywatel i Samorząd Lokalny” oraz tych, które cieszą się opinią aktywnych w swoim województwie i w których działają organizacje pozarządowe. Druga część to akcja masowa „Przejrzysta Polska” prowadzona przez „Gazetę Wyborczą”, której istotą będzie dobrowolny udział gmin z całej Polski we wdrażaniu powyższych zasad za pomocą materiałów testowanych w Laboratorium.Wersja do druku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przejrzysta Gmina - Urząd Miasta Chojnice. Projekt i wykonanie - R-net 2003, Materiały - Urząd Miasta